na hlavnú stránku | pridat e-shop | pravidlá | reklama | kontakt

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE STRÁNOK DO ZOZNAMU ESHOPOV www.nakupujme.sk

Pridaním svojho e-shopu potvrdzujete, že suhlasíte s týmito pravidlami:

Základné pravidlá zaradenia odkazu

Stránka bude do zoznamu Eshopov Nakupujme.sk zaradená v prípade, ak:

Pravidlá zapisovania odkazu

URL stránky: Musí byť funkčná a v prevádzke. Nesmie mať presmerovanie akéhokoľvek formátu na inú stránku ani obsahovať znaky identifikácie užívateľa pre rôzne partnerské systémy.

Názov stránky: Názov stránky max. 20 znakov. Pred názov stránky je zakázané vkladať znaky ako ": ? ! ( ) @ # ©", medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako "najlepší, najväčší, najlacnejší" a iných.

Popis stránky: Popis stránky max. 50 znakov. Je určený na podrobnejšie špecifikovanie samotnej stránky. Musí byť tvorený vetami, ktoré dávajú zmysel. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová.

Kľúčové slová: Obsah kľúčových slov max. 250 znakov. Kľúčové slová píšte s diakritikou, iba malými písmenami a oddeľujte medzerou. Je nezmyselné vkladať jedno slovo viac krát. Obsah týchto slov nebude nikde zobrazený. Slúži ako pomoc pri zlepšení relevantnosti vyhľadania odkazu. Je zakázané vkladať kľúčové slová, ktoré nesúvisia s obsahom stránky.

Navrhnúť novú kategóriu: Ak sa v zozname nenachádza kategória, ktorá by lepšie špecifikovala obsah vašej stránky, napíšte nám a administrátor zhodnotí navrhnutú kategóriu a v prípade prínosu ju dodatočne vytvorí. Váš odkaz bude do nej vložený.

E-mail: Vyplnenie e-mailu je povinné. Na tento e-mail vám príde potvrdenie prevedenej registrácie vami zadaných údajov o stránke, ako aj informačný e-mail o úspešnom, prípadne neúspešnom zaradení do Nakupujme.sk. Táto e-mailová adresa nebude nikde zverejnená ani poskytnutá tretím stranám.

Čas zaradenia odkazu

Ak si vyberiete platenú formu registrácie tak vaša stránka bude zaradená do zoznamu po zaplatení faktúry na vami zvolený časový úsek. Ak nebude porušené žiadne z pravidiel registrácie stránok do Nakupujme.sk, bude stránka zaradená najneskôr do 5 pracovných dní od jej registrácie. O zaradení stránky do zoznamu Eshopov vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Záverečné ustanovenia

Všetky odkazy sú overované a potvrdzované administrátorom. Vyhradzujeme si právo nezaradiť do katalógu stránky, ktoré nezodpovedajú našim kritériám pre zaradenie.

Pravidlá môže prevádzkovateľ servera kedykoľvek zmeniť.